Tre och Proptivity samarbetar för att bygga framtidsäker inomhus 5G enligt svensk modell från fastighetsägarna

  • Tre kopplar in sig i Proptivity’s fastigheter:Tre kommer att integrera sina mobila tjänster i Proptivity’s uppkopplade fastigheter, vilket ger hyresgäster och besökare möjlighet att få riktig 5G med gigabit hastigheter överallt i fastigheten.
  • Första operatören att ansluta till svenska modellen: Detta är det första samarbetet som följer den svenska modellen från Fastighetsägarna för delade mobila inomhusnät med hög kapacitet som operatörer fritt kan koppla in sig till.
  • Säkrar inomhustäckning för energieffektiva hus: Energieffektiva hus stänger också samtidigt ute radiosignaler och kommer behöva inomhusnät för att erbjuda inomhustäckning för hyresgäster och besökare.

Fastigheter står idag för mer än en femtedel av totala CO2-påverkan, och energieffektivisering är ett stort fokus för fastighetsägare. Tyvärr finns en baksida: när vi hindrar värme eller kyla från att läcka ut, blir det också svårare för radiovågor att tränga in, vilket försämrar mobiltäckningen i energieffektiva hus om man inte proaktivt installerar inomhusnät. Denna utmaning kommer samtidigt som vi behöver mer uppkoppling inomhus, tex. har vi börjat använda video- i stället för röst-samtal, som kräver 100x mer data.

Genom detta avtal kommer Tre att integrera sina mobiltjänster i Proptivity’s hög kapacitets delade mobila infrastruktur för fastigheter, och skapar därmed en ny standard för inomhustjänster. Detta är det första steget mot att erbjuda världsledande uppkoppling för mobila kunder i Sverige.

– Mikael Lundman, VD för Proptivity säger: Det är viktigt för Sverige att vara i framkant när det gäller 5G för att säkra vår framtida konkurrenskraft. Innan detta avtal användes gammal inomhus teknik som inte längre håller måttet och som förbrukar mycket mer energi än den moderna system vi levererar. Vårt samarbete med Tre visar att vi tillsammans vill ge fastighetsägare, företag och mobilanvändare den bästa möjliga uppkopplingen på ett miljö optimerat sätt.

En färsk rapport från Newsec, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, kring digitala fastigheter visar hur viktigt det är med bra uppkoppling, där 89% av de svenska företag ser det som ett måste vid val av nästa lokal. Dessutom är 68% villiga att betala en högre hyra för lokaler med bra uppkoppling. Även Moody’s visar på fördelarna av bra uppkoppling, där de rapporterar om 2,2% högre hyror och 3,8% lägre vakanser för fastigheter med bra uppkoppling.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra företagskunder den bästa möjliga lösningen för högkapacitets inomhus-5G. Detta är viktigt för den framtida digitaliseringen i vårt samhälle, eftersom det möjliggör en snabbare, mer effektiv och tillförlitlig anslutning och möjligheter till nätverksdelning i byggnader, säger Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige.

Om Proptivity  

Proptivity är grundat för att möjliggöra effektiva 4G- och 5G-tjänster från flera operatörer inomhus. Proptivity kommer initialt att leverera sina tjänster i Europa. Lösningen är skapad för att möta de specifika kraven från fastighetsägare och mobiloperatörer. Dessa krav innebär ett övervakat, planerat och högpresterande inomhusnät som kan användas av alla mobiloperatörer i en marknad. När fastighetsägare energieffektiviserar sina byggnader försämras inomhus täckningen om det inte finns ett inomhussystem. Forskning visar att majoriteten av 5G-trafiken används inomhus, men att täckningen ofta kommer utifrån. Genom att använda Proptivity’s neutrala infrastruktur får fastighetsägare och operatörer möjlighet att leverera högpresterande 5G till sina kunder inomhus på ett hållbart och effektivt sätt.

Om Tre
Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G-, 4G och 5G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com

För mer information, kontakta:

Mikael Lundman, CEO, +46 76 1152100

Morgan Curby, CMO, +46 763 350764

www.proptivity.com

Referenser

EU 5G Statistik

Fastighetsägarnas nya svenska modell för inomhustäckning

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2024/sverige/ny-modell-for-att-sakra-5g-tackning-inomhus

Newsec Rapport

https://www.newsec.se/insights/reports/market-analysis-connected-properties

Moody’s Rapport