Proptivity lanserar fastighet med världsledande inomhus 5G-nät som kan användas fritt av alla operatörer

  • Proptivity i samarbete med Afa Fastigheter lanserar ett multi-operatörs inomhus nät som levererar 5G med gigabithastigheter och täckning överallt
  • Alla svenska operatörer kan utan kostnad koppla in sig och innovativa mobiloperatören Tre är först ut att erbjuda sina kunder supersnabb 5G i fastigheten
  • Fastigheten på Grev Turegatan 30 blir först ut att implementera ett delat hög kapacitets inomhusnät enligt Fastighetsägarnas svenska modell.

Proptivity har i samarbete med Afa Fastigheter installerat ett modernt 5G inomhusnät i sin flaggskepps fastighet på Östermalm, GT 30, som idag hyrs till stor del av en svensk co-working aktör. Inomhusnätet följer den svenska modellen som föreningen fastighetsägarna har etablerat för hur man vill se utbyggnaden av delade högkapacitets inomhusnät, där fastighetsägare tryggt kan investera i och som operatörerna säkert kan integrera sig till.

Mikael Lundman, VD för Proptivity säger: “GT 30 är vår senast lanserade fastighet där hyresgäster och besökare nu får möjlighet att använda det vi kallar riktig 5G, supersnabb och med kapacitet även för de mest krävande mobila tjänsterna som snabbt tar plats i inomhus. Vi jobbar aktivt med alla Sveriges stora fastighetsägare och ser idag ett stort intresse för denna typ av framtidssäkra nät.”

Energieffektiva fastigheter har tyvärr en besvärlig baksida: när vi hindrar värme eller kyla från att läcka ut, blir det också svårare för radiovågor att tränga in, vilket försämrar mobiltäckningen om man inte proaktivt installerar inomhusnät. EU pekar idag ut riktningen till att alla nya byggnader inom fåtalet år måste bli ”net zero” och att alla existerande gradvis skall uppgraderas för att bli mycket energieffektiva.

Proptivity har under våren genomfört radiomätningar i ett tjugotal prominenta fastigheter i Stockholm och Göteborg både byggnader öppna för alla som till exempel tunnelbana, tågstationer, stora köpcentrum och attraktiva kontorsbyggnader. Dessa mätningar visar att energieffektiva fastigheter som inte redan kompletterat med ett eget inomhusnät har dubbelt så stora ytor där hyresgästerna inte överhuvudtaget kan använda sina telefoner jämfört med fastigheter som är äldre och släpper igenom radiovågor bättre. Denna försämring av inomhustäckning kommer samtidigt som vi behöver mer och mer uppkoppling inomhus. Till exempel så har vi börjat använda video- i stället för röst-samtal, vilket kräver 100 gånger mer data.

En rapport från Newsec berättade nyligen att 89% av blivande hyresgäster anser att bra inomhus täckning är en mycket viktig faktor vi val av nästa lokal, en realitet som borde göra att inomhusnät blir ett krav vid alla fastighets renoveringar eller nybyggnationer.

Om Proptivity 

Proptivity är grundat för att möjliggöra effektiva 4G- och 5G-tjänster från flera operatörer inomhus. Proptivity kommer initialt att leverera sina tjänster i Europa. Lösningen är skapad för att möta de specifika kraven från fastighetsägare och mobiloperatörer. Dessa krav innebär ett övervakat, planerat och högpresterande inomhusnät som kan användas av alla mobiloperatörer i en marknad. När fastighetsägare energieffektiviserar sina byggnader försämras inomhus täckningen om det inte finns ett inomhussystem. Forskning visar att majoriteten av 5G-trafiken används inomhus, men att täckningen ofta kommer utifrån. Genom att använda Proptivity’s neutrala infrastruktur får fastighetsägare och operatörer möjlighet att leverera högpresterande 5G till sina kunder inomhus på ett hållbart och effektivt sätt.

Om Afa Fastigheter

Afa Fastigheter är en av Stockholms största fastighetsägare, vi äger och förvaltar kontor, hotell och bostäder. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 36 miljarder SEK. Afa Fastigheter är en del av Afa Försäkring.

För mer information, kontakta:

Mikael Lundman, CEO, +46 76 1152100

Morgan Curby, CMO, +46 763 350764

www.proptivity.com

Referenser

Fastighetsägarnas nya svenska modell för inomhustäckning

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2024/sverige/ny-modell-for-att-sakra-5g-tackning-inomhus

Newsec rapport

https://www.newsec.se/insights/reports/market-analysis-connected-properties